CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM SAO MAI

CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM SAO MAI. Kế toán tài chính Cung cấp thông tin kế toán. Theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các đối tác. Theo đó, mọi số liệu do kế toán tài chính cung cấp bắt buộc phải chính xác. Khách quan và tuân thủ theo đúng các chuẩn mực kế toán. Như vậy mới có thể giúp cho ban lãnh đạo đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Học kế toán thuế và báo cáo thuế

Kế toán thuế là bộ phận chịu trách nhiệm báo cáo, tính toán, khai báo thuế cho doanh nghiệp. Mục tiêu là nhằm giúp công ty tuân thủ và quan tâm đến các khoản thuế của mình. Đảm bảo báo cáo tài chính hoàn toàn đáp ứng mọi quy tắc, quy định về thuế.

Thông qua kế toán thuế, doanh nghiệp cũng có thể nắm được hoạt động sản xuất. Kinh doanh cũng như số tiền đã nộp vào ngân sách quốc gia. Các vấn đề liên quan đến thuế được kê khai rõ ràng giúp báo cáo thuế được hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả.

Học kế toán tổng hợp

Học kế toán trưởng

Kế toán trưởng (Chief Accountant). Là người đứng đầu trong bộ phận kế toán, giám sát công việc của các kế toán  và làm việc dưới quyền quản lý của. Giám đốc tài chính (CFO) trong các doanh nghiệp hay tổ chức. Vai trò của kế toán trưởng là quản lý các chính sách và đảm nhiệm phụ trách. Chỉ đạo thực hiện các chiến lược tài chính của công ty.

Đồng thời, định hướng và tham mưu các ban lãnh đạo trong việc. Phát triển các vấn đề tài chính, giúp cấp trên nắm rõ tình hình kinh tế của. Công ty và đưa ra các kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

Học thực hành sổ sách kế toán

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY