Các khóa học tin học – ngoại ngữ – kinh tế tại Sao Mai

Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai chuyên đào tạo thực chiến các khóa học tin học – ngoại ngữ – kinh tế – kế toán – khởi nghiệp kinh doanh – marketing – SEO bán hàng

Các khóa học tin học – ngoại ngữ – kinh tế tại Sao Mai:

Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai chuyên đào tạo tin học - ngoại ngữ - kinh tế - kế toán với những chuyên gia chuyên nghiệp thành công từ thực tế.

1. Các khóa học tin học tại Sao Mai gồm:

-> Học tin học thiếu nhi

-> Học tin học Ứng dụng cơ bản (Tin học A)

-> Học tin học Ứng dụng nâng cao (Tin học B)

-> Học Bác Sỹ Máy Tính

-> Học tin học lập trình website

-> Học seo website

học ngoại ngữ

2. Các khóa học Ngoại ngữ tại Sao Mai gồm:

-> Học tiếng Anh Giao Tiếp

-> Học tiếng Anh Thiếu Nhi

-> Học tiếng Anh Trình Độ A

-> Học tiếng Anh Trình Độ B

-> Học tiếng Anh Văn Trình Độ C

-> Luyện Phát Âm Tiếng Anh

-> Học tiếng Hàn

-> Học tiếng Nhật

-> Học tiếng Pháp

-> Học tiếng Trung

Học kế toán tại Sao Mai

3. Các khóa học kế toán và tài chính tại Sao Mai gồm:

-> Học kế toán thuế và báo cáo thuế

-> Học kế toán tổng hợp

-> Học kế toán trưởng

-> Học thực hành sổ sách kế toán

học bán hàng tại saomai.edu.vn

4. Các khóa học kinh tế kinh doanh tại Sao Mai gồm:

-> Học khởi sự doanh nghiệp

-> Học kỹ năng bán hàng online hiệu quả

-> Học khởi nghiệp kinh doanh thực chiến

-> Học làm chủ

-> Học quản trị kinh doanh cấp cao

-> Học tăng cường năng lực Kinh Doanh

Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai

5. Các khóa học marketing tại Sao Mai gồm:

-> Học marketing online

học SEO tại Sao Mai

6. Các khóa học SEO tại Sao Mai gồm:

-> Học SEO

Các khóa học tin học – ngoại ngữ – kinh tế – kế toán – khởi nghiệp kinh doanh – marketing – SEO bán hàng luôn được Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai chuyên đào tạo thực chiến với các chuyên gia thành công từ thực tế.