Học tiếng trung.HSK là viết tắt của Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试), tức là Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung Quốc. Đây là một hệ thống kiểm tra và xếp hạng trình độ tiếng Trung dành cho người nói tiếng nước ngoài. HSK được phân thành 6 cấp độ, từ HSK 1 (thấp nhất) đến HSK 6 (cao nhất).

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY