Đề thi tin học ứng dụng cntt cơ bản (tin học A)

Đề ôn thi tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (tin học A) bao gồm 2 phần lý thuyết và thực hành kiến thức: Windows, Word, Excel, Powerpoint.

hoc tin hoc; hoc ngoai ngu; hoc ke toan; hoc ban hang; hoc khoi nghiep; de-thi-tin-hoc-a;

Chọn các đề theo các mục để download xuống máy tính các nhân để học và làm bài kiểm tra rồi đối chiếu với phần GIẢI ĐỀ bên dưới để tự đánh giá kết quả:

Ôn thi lý thuyết tin học A:

Lý thuyết rút gọn 73 câu

Lý thuyết bản dài 137 câu

Các mã đề thi tin học A:

Đề thi tin học A: DE_116

Đề thi tin học A: DE_611

Đề thi tin học A: DE_C112

Đề thi tin học A: DE_L335

Dữ liệu mẫu cho các mã đề thi tin học A:

Dữ liệu mẫu Đề thi tin học A: DE_116

Dữ liệu mẫu Đề thi tin học A: DE_611

Dữ liệu mẫu Đề thi tin học A: DE_C112

Dữ liệu mẫu Đề thi tin học A: DE_L335

Giải đề thi tin học A:

Giải Đề thi tin học A: DE_116

Giải Đề thi tin học A: DE_611

Giải Đề thi tin học A: DE_C112

Giải Đề thi tin học A: DE_L335

Viết một bình luận